Acțiuni Sociale

Asociația CAR Certej din fondul de asistență socială prin decizia Consiliului director va acorda următoarele:

  • - ,,ajutorul de deces” în limita a 100lei/an de cotizare pentru membrul decedat și 50% din valoarea cumulată pe perioada de cotizare proprie pentru membrii familiei celui decedat adică rude de gradul I (soț/soție, fiu/fică, părinți).
  • - ajutor social pentru achiziția de medicamente sau tratamente, membrilor CAR cu grave probleme de sănătate;
  • - ,,burse de studii” prin programul ,,Dezvoltare prin cunoaștere” gestionat împreună cu Uniunea Teritorială ,,Regiunea Vest” pentru studenții merituoși proveniți din familiile membrilor CAR cu situație financiară precară.