CONSTITUIREA FONDULUI SOCIAL

După obținerea calităţii de membru urmează constituirea fondului social propriu. Fondul social se constituie prin depuneri lunare al caror nivel este stabilit, în limitele aprobate de Consiliul director și ratificate de Conferința membrilor.

Constituirea fondului social minim este obligatorie lunar.

Modalitatea de depunere lunară a fondului social este la alegerea membrului și poate fi:

  • - a) Numerar la casierie
  • - b) Depunere în conturile bancare.

În cazul achitării fondului social în avans pentru mai multe luni, se va specifica numărul de luni plătite și suma lunară aferentă fondului social. Sumele încasate cu titlu de avans la fondul social vor fi evidențiate în contul creditori diverși, din care, lunar se va opera suma stabilită de membru.

La încheierea exercițiului financiar (finele anului) fondul social al membrului va fi bonificat cu o dobândă stabilită de Consiliul director și bonusuri acordate în funcție de anumite criterii și anume: mărimea fondului social, vechime, bonitate și participare activă.