VREI SĂ DEVII MEMBRU?

Membri ai Asociatiei C.A.R. Certej pot fi salariaţi sau alte persoane care obţin venituri de natură materială şi asimilate salariilor, sau realizate în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase. Pot solicita calitatea de membru şi persoanele care fac dovada obţinerii unor venituri legale cu caracter permanent cum ar fi pensiile de urmaş obţinute ca urmare a decesului unui membru, alte indemnizaţii, burse, alocaţii şi venituri cu caracter legal, precum şi minori la solicitarea părinților ori a tutorilor, în scopul educării acestora în spiritul economisirii, al apartenenței la o instituție cu acest profil social și nepatrimonial. Şomerii pot deveni membri C.A.R. cu condiţia ca în perioada cât deţin statutul de şomer, pot doar să-şi constituie fondul social prin depuneri lunare, iar cei care au calitatea de membri şi devin şomeri, pot activa în continuare, bucurându-se de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de statut.