ORGANIZARE. FUNCȚIONARE. MISIUNE.

Casa de Ajutor Reciproc Certej I.F.N., a fost înfiinţată la iniţiativa unui grup de angajaţi de la Exploatarea Minieră Certej, în data de 15 mai 1973. Sediul administrativ actual se află situat în centrul localităţii Certeju de Sus, într-un spaţiu complet renovat şi dotat conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, pentru buna desfăşurare a unei astfel de activităţi. Scopul CAR Certej este de sprijinire și întrajutorare financiară a membrilor săi, iar misiunea este de oferi acestora servicii financiare de creditare, economisire și consultanță financiară, cât și ajutoare sociale nerambursabile.

CADRUL LEGAL

C.A.R. Certej este organizată şi funcţionează în temeiul propriului statut fundamentat pe legislaţia specială în materie:

  • - Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora
  • - Ordonanța Guverului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
  • - Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
  • - Ordonanța Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
  • - Ordonanța Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare
  • - Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare
  • - Încheierea (hotărârea) nr.10/PJ/1997 privind înregistrarea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor a CAR Certej.
  • - Actul de înregistrare în registrul de evidenţă al BNR;

Cadrul legal privitor la acordarea de credite (împrumuturi) numai membrilor săi este definit prin art. I (3) din Legea nr.122/1996 – Legea privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor - aşa cum a fost modificată şi completată.

SCURT ISTORIC

Izvoarele istorice atestă faptul că în zona Certej, activitatea minieră datează de peste 275 ani, mai exact din anul 1745, timp în care dezvoltarea economică a localităţii a depins foarte mult atât de perioadele de glorie cât şi cele de recesiune ale mineritului, fapt care a influenţat în mod direct şi nivelul de trai al locuitorilor. Activitatea Casei de Ajutor Reciproc Certej de-a lungul timpului a fost strâns legată de cea a Exploatării Miniere Certej, funcţionând 33 ani pe lângă aceasta, până în anul 2006, anul închiderii definitive a activităţii miniere. Trecând cu mari eforturi peste această grea perioadă, activitatea CAR a continuat datorită unui grup inimos de membrii sprijiniți și de autoritatea locală, iar acum funcționează într-un spațiu modernizat la standardele și cerințele actuale situat în centrul localității Certeju de Sus.

Trebuie menționat că activitatea CAR din Certej își are rădăcinile bine înfipte în istoria minieră a zonei, astfel primele forme rudimentare ale casei de ajutor reciproc, conform arhivelor miniere au apărut chiar de pe la 1805 în cadrul Minei Săcărâmb. Această primă formă rudimentră a activității de ajutor reciproc s-a consolidat după revoluţia din 1848-1849, când românii au primit din partea Împăratului Imperiului Austriac unele drepturi, astfel obţinând drept de proprietate asupra unor terenuri agricole, păşuni, păduri şi imobile. Acest fapt a condus la organizarea unor composesorate miniere, care pe lângă administrarea bunurilor imobile, au dezvoltat şi această formă de ajutor reciproc pentru membrii composesori, denumită în limba germană ,,BRUDERLADE” sau în limba română ,,CASA FRĂŢIEI”.